تبلیغات شما اینجا

فروش ادویه ترکیبی

معالجه میگرن و سردرد

فواید و خواص لیمو ترش (Lime)

ابن سینا پزشک معروف ایرانی لیموترش را بهترین دارو برای تشنجات از تب می دانست و یرقان را هم با آب لیمو معالجه می کرد . سنت هیلدگر نیز مصرف پوست لیموترش را به زنان باردار توصیه می کرد تا ویار آن ها فروکش کند. قوه هاضمه آنها تقویت شود  و دل به هم خوردگی و تهوع آنها برطرف گردد.

Continue reading